Navn

Født/død

Diverse oplysninger

SVENDSEN, JØRGEN

1804/1875

Født i Brøndby 14/1-1804 som søn af Jordejer i Brøndby Svend Andersen, gift med enken Margrethe Nielsdatter fra STUDSHØJ i Avedøre, på den måde blev han ejer af Gården i år 1835, og da Jørgen og Margrethe ingen børn fik oprettede de 1868 et testamente til fordel for Jørgens Brodersøn Peter Larsen som allerede som helt lille var kommet i pleje her, han overtog Gården i 1875 han havde inden været bestyrer af Gården.Foruden at være Gårdejer var Jørgen Svendsen var i tiden 1851 - 1855 også Strandfoged.