Navn

Født/død

Diverse oplysninger

POULSEN THOMAS

1775/1837

Møllersvend Thomas Poulsen er født i Vester Vedsted, hans forældre var, Smed Poul Michelsen og Maren Thomasdatter. Han blev gift i Sankt Kathrine Sogn i Ribe d. 13/11-1807 med Anna Margrethe Mortensdatter fra Gørding. Anna Margrethe og Thomas får 7. børn sammen, nemlig: Anders f. 1808, Morten Jensen f. 1810, Anne Marie f. 1812, Peder f. 1815, Frits f. 1816 (død 1820), Niels f. 1819, og Catrine Marie f. 1821 alle børn født i Ribe.Efter hans kones død i 1823, flytter han til Fanø og arbejder på Møllegaarden i Nordby, omkring 1836 flytter han til hans søn, Dreiermester Morten Jensen Poulsen i Randers. Han drukner i Randers Fjord efter Julen 1836 og bliver fundet og begravet i Randers d. 22/2-1837.

POULSEN ANNA MARGRETHE

ca.1780/1823

Født Mortensdatter fra Gørding, gift med Thomas Poulsen,se ovenfor, ellers er yderligere oplysninger sparsomme da Kirkebøgerne fra Gørding ikke findes omkring hendes fødsel.Hun dør i Ribe d. 1. august 1823,43 år gl.

POULSEN JOHANNES

1764/1808

Qvarteermand ved Holmens Håndværkerstok, hans forældre var, Tambuer Poul Olsen og Anna Kirstine Christophersdatter, han blev gift i Holmens Kirke d. 7/7-1794 med Anne Marie Nicolaisdatter,han døde d.17/7-1808 af forrådnelsfeber,året efter han havde modtaget Holmens hædersmedalje for tro tjeneste udi 25 år,de boede i Tigergaden 9,hvor de, som der står skrevet har avlet 5 børn på ca.20 kvadratmeter + loftrum.

POULSEN ANNE MARIE

ca1767/1845

Født Nicolaisdatter,det har ikke været muligt at finde hendes forældre,da intet er oplyst i nogle arkiver,efter Johs. Poulsens død indgik hun nyt ægteskab med Hans Alstrøm,se under Alstrøm

POULSEN MICHEL

1772/????

Søn af Poul Michelsen og Maren Thomasdatter født i Vester Vedsted,ellers ingen oplysninger.

POULSDATTER ANNE

1773/????

Som ovenfor.

POULSDATTER ANNE

1777/????

Som ovenfor

POULSEN JENS

1779/1782

Død i Vester Vedsted ellers som ovenfor.

POULSEN HANS

1781/????

Som ovenfor

POULSEN JENS

1783/1785

Død i Vester Vedsted ellers som ovenfor.

POULSEN HANS FERDINAND

1806/1890

Bogbindermester i København, hans forældre var, Qvarteermand Johannes Poulsen og Anne Marie Nicolaisdatter, han blev gift i Holmens Kirke i 1832 med,Margrethe Marie Kirstine Tribler, han døde d. 5/4-1890 i København.

POULSEN MARGRETHE MARIE

1810/1852

Født Tribler, datter af, Bogbindermester Johan Friderich Tribler og Elisabeth Margrethe Christensen, gift med Bogbindermester Hans Ferdinand Poulsen.

POULSEN MORTEN JENSEN

1810/1870

Dreiermester i Randers, født i Ribe,søn af, Møllersvend Thomas Poulsen og Grete el. Margrethe Mortensdatter, gift i Randers i 1835, med pigen, Anna Marie Josephine Flamand, død i Randers d. 5/5-1870.

POULSEN ANNE MARIE JOSEPHINE

1807/1884

Født Flamand, datter af, Bøssemager ved Randers Arsenal Mathæus Joseph Flamand og Johanne Marie Jensdatter, gift med Dreiermester Morten Jensen Poulsen, se ovenfor.

POULSEN EDVARD CHRISTIAN VALDEMAR

1832/1907

Bogbinderibestyrer ved Terkildsens Salmebogsfabrik i Randers.Født i København, søn af, Bogbindermester Hans Ferdinand Poulsen og Margrethe Marie Kirstine Tribler, død i Randers 1906/07, hans gravsted findes stadig, idet han fik 100 års gravfred fordi han i sin tid havde skænket en af ham indbundet Bibel til Klosterkirken.

POULSEN ANE MARIE

1844/1924

Født Poulsen, datter af, Dreiermester Morten Jensen Poulsen,Randers, gift d. 21/5-1869 i Randers, med Bogbinder Edvard Chr. Valdemar Poulsen, se ovenfor.

POULSEN HANS MARTIN VALDEMAR

1871/1955

Født i Randers, søn af Bogbinder Edvard Chr. Valdemar Poulsen og Ane Marie Poulsen, Handelsagent/Værftsarbejder/Cigarhandler/Forfatter i København, gift i København i 1896 med, Laurasine Christine Jørgensen fra Bornholm og i 1922 med, Meta Marie Stade, død i København d. 30/7-1955.
Se faderskabssag fra 1895

POULSEN KAJ EDVARD

1896/1945

Arbejdsmand/Avisbud i København, søn af Hans Martin Valdemar Poulsen og Laurasine Christine Jørgensen, gift med, Mary Marthine født Willadsen.

POULSEN JOHANNES HARALD WILHELM

1836/????

Søn af Bogbindermester Hans Ferfinand Poulsen i København, yderligere er ikke undersøgt.

POULSEN LAURA EMILIE

1840/????

Som ovenfor.

POULSEN EMIL FREDERIK

1844/????

Som ovenfor.

POULSEN NIELSINE

1847/????

Som ovenfor.

POULSEN NINA JOSEPHINE

1836/????

Født i Randers hendes forældre var, Dreiermester Morten Jensen Poulsen og Anne Marie Josephine Flamand, yderligere er ikke undersøgt.

POULSEN MATHÆUS FRITZ

1839/1906

Malermester i Randers sammen med hans søn Emil Poulsen, søn af, se ovenfor, gift i Randers i 1867 med, Cecilie Stilling, død i Randers d. 8/11-1906. Fritz og Emil Poulsen var ejer af ejendommen Vestergraven 17 i Randers i perioden 1900-1909.

POULSEN JOHANNE MARGRETHE

1841/????

Datter af Dreiermester Morten Jensen Poulsen og Anne Marie Josephine Flamand i Randers, yderligere er ikke undersøgt.

POULSEN JOHAN PETER

1848/????

Som ovenfor.

POULSEN LAURA MARGRETHE

1873/????

Datter af Bogbinder Edvard Christian Valdemar Poulsen og Ane Marie Poulsen i Randers, yderligere er ikke undersøgt.

POULSEN EMMA JOSEPHINE MATHILDE

1874/????

Som ovenfor.

POULSEN ELLEN SIGRID

1878/????

Som ovenfor.

POULSEN EMMA

1850/????

Datter af Bogbindermester Hans Ferdinand Poulsen og Margrethe Marie Kirstine Tribler i København.

POULSEN INGER LOVISE KIRSTINE

1804/????

Datter af Qvarteermand Johannes Poulsen og Anne Marie Nicolaisdatter, Tigergaden 9, Nyboder, yderligere er ikke undersøgt.

POULSEN JØRGEN

1809/1883

Søn af Sognefoged i Wallerød Poul Hansen og Maren Jørgensdatter, gift i 1835 med Margrethe Hansdatter fra Blovstrød, fra 1838 til 1845 Gaardmand i Endrup Asminderup sogn. I år 1845 bøber han Engstrupgaard i Avedøre. I perioden 1862-67 er han Sognerådsmedlem i Glostrup,år 1871 overdrager han gården til sin Tvillingesøn Hans Jørgensen. Jørgen og Margrethe får sammen 8 børn - Tvillinger Hans/Niels - Karen Marie - Niels - Johanne - Maren Margrethe - Inger Kirstine - Peder Poul.

POULSEN MARGRETHE

1811/1881

Født Hansdatter, Datter af Gaardmand på Hvedehavegaard Hans Jensen og Anne Margrethe Pedersdatter, gift med Jørgen Poulsen.

POULSEN HANS

1828/1909

Født i Værslev sogn i Hilbæk Amt som søn af Husmand Poul Hansen og Maren Nielsdatter. Han bliver gift første gang år 1854 i Rørby sogn, med Karen Christensen og de får sammen 4. børn, nemlig: Hans Hansen f. 1855 , Maren Kristine f. 1858 , Niels Peder f. 1861(død 7. md.) og Karen f. 1864(død 3. md.). I år 1864 dør hans kone Karen kun 36 år gl. Året efter i 1865 gifter han sig igen nu med Ane Cathrine Nielsdatter i Rødby Kirke, de får 4. børn sammen, nemlig: Karen f. 1866 , Niels Peter f. 1868 , Kirsten Marie Jensine f. 1872 og Wilhelm Henrik Martin f. 1883, sidstnævnte bor senere sammen med hans storesøster Karen. Hans Poulsen dør i Rørby år 1909, 81 år gl. Som Fattiglem.

POULSEN ANE CATHRINE

1840/1908

Født i Tømmerup sogn Holbæk Amt med fødenavn Nielsdatter ,som Datter af Husmand Niels Mortensen og Kirsten Frederiksdatter i Isleberg. Gift med Hans Poulsen 1865 i Rørby sogn ,død i Føllenslev 1908 , under anmærkninger i Kirkebogen - Selvmorder.