Navn Født/Død Diverse oplysninger
PEDERSEN LARS 1774/1851 Søn af Gårdmand (Avedøregaard) Peder Larsen, i år 1802 overtager han Gården efter hans Mor Abelone Jensdatter som er blevet Enke, ved den lejlighed skulle han bl.a. betale til hver af hans 3 brødre 122 Rigsdaler og 7 Skilling og til hans 2 søstre , når de i Tiden indtræffes i Ægteskab - 1 Omhæng til en seng - 1 Olmerdugs Overdyne - 2 Blaastribede Underdyner - 2 Ditto Hovedpuder - Lærred til 2 par Pudevaar - 2 par Haandklæder - 1 par Hørlærred - 1 par Lærreds Lagner samt 1. Kiste el. 16 Rigsdaler i Penge - og en Ko. År 1837 overdrager han Gården til hans søn Peder Larsen. Han bliver gift i Glostrup Kirke d. 17/8 1802 med Ane Pedersdatter De får sammen 9 Børn, nemlig: Karen f. 1803 - Peder f. 1805 - Ole f. 1807/1875 - Apelone f. 1809 - Søren f. 1811 - Agnete f. 1814 - Ester f. 1817 - Mette f. 1820 - Karen f. 1824/1824.
PEDERSEN ANE el. ANNE 1785/1825 Datter af Gårdmand (Stevnsbogaard i Avedøre) Peder Olsen og Agnete Sørensen, hun bliver gift som 17 årig efter Kongelig Bevilling i Glostrup Kirke i 1802, med Lars Pedersen.
PEDERSEN ANDERS 1772/1809 Har ikke kunnet udforske ham ret meget, da det ikke har været muligt af finde hans fødested og dermed ej heller hvem der er hans forældre. Han bliver gift i Blovstrød Kirke i år 1799 med Anne Margrethe Pedersdatter fra Hvedehavegaard, med døde allerede i 1809, i folketællingen fra 1801 står han reg. som Gaardbeboer og Nationalsoldat. Anders og Anna når dog af få 3 børn sammen, nemlig: Peder f. 1803, Johanne f. 1804, Bohild f. 1809.
PEDERSEN OLE 1755/1814 Født i Brøndbyvester som søn af Peder Nielsen og Maren Pedersdatter, gift i 1782 med Kongebrev med Sidse Nielsdatter i Brøndbyvester Kirke.Han benævnes som Gårdbesidder,Bonde og Under Foged i Brøndbyvester. Ole og Sidse får sammen 10 Børn, nemlig: Anders f. 1783 - Peder f. 1785 - Kirsten f. 1787 - Niels f. 1788 (dør som spæd) - Niels f. 1791 - Dødfødt Pigebarn 1794 - Jens f. 1796 - Søren f. 1799 - Dødfødt Pigebarn f. 1802.
PEDERSEN SIDSE 1759/1809 Fødenavn Nielsdatter ,født i Brøndbyvester som datter af Gårdmand Niels Sørensen og Kirsten Hansdatter, gift med Gårdmand og Underfoged Ole Pedersen i Brøndbyvester Kirke i år 1782.
PEDERSEN CHRISTOPHER 1755/1798 Har ikke fundet hans fødested, da han i år 1783 bliver gift med enken Kirsten Hansdatter bliver der oplyst, at han kommer fra Ballerup, men disse Kirkebøger findes ikke. Han benævnes som Gårdmand i Vallensbæk, en Gård kan sikkert har giftet sig til. Kirsten og Christopher får sammen 7. børn, nemlig: Peder f.1786 Johanne f. 1788 Hans f. 1790 Abelone f.1791 Margrethe f.1794 Anders f.1795 og Niels f.1797.
PEDERSEN KIRSTEN 1766/1815 Kirsten Hansdatter er datter af Hans Nielsen i Vallensbæk, moderens navn var ikke oplyst ved dåben. Hun bliver gift 3 gange p.g.a. hendes mænds død. Hendes første ægteskab i Vallensbæk i år 1781 var med Lars Andersen fra Rødovre, men Lars døde året efter 38 år gl.og Kirsten måtte føde deres barn som enke og dette barn døde et år efter.Hendes andet ægteskab blev indgået i 1783 også i Vallensbæk nu med Christopher Pedersen fra Ballerup, Christopher Pedersen dør i år 1798 ,44 år gl. de fik 7 børn sammen. Ægteskab nr.3 i år 1799 også i Vallensbæk nu med Anders Cortsen de får 1. barn sammen. I år 1815 dør Kirsten Hansdatter 49 år gl. Anders Cortsen gifter sig derefter med Ane Andersdatter.
PEDERSEN ANDERS 1717/1769 Født i Glostrup som søn af Peder Andersen og Mallene Jensdatter, bliver gift i Glostrup Kirke i år 1745, med Cathrine Pedersdatter også fra Glostrup, fra 1760 er han benævnt som Gaardmand af Glostrup. Cathrine og Anders får 6. børn, nemlig: Peder f. 1745 Birthe f. 1749 Anna f. 1752 Kirsten f. 1755 Rasmus f. 1758 Pernille f. 1760.
PEDERSEN CATHRINE 1718/1788 Født i Glostrup som Pedersdatter af Peder Jensen, moderen ikke nævnt, gift i 1745 med Anders Pedersen, i folketællingen fra 1787 er hun reg. som Enke 68 år (Konens Moder som nyder ophold på Gaarden) altså bor hun hos hendes datter og svigersøn på en gård i Glostrup året før hendes død.
PEDERSEN PEDER 1775/1847 Bor i Eskebjerg Bregninge Sogn i Holbæk amt, han benævnes som Husmand,Handel og Kludekræmmer,det er oplyst, at han skulle være født i Særslev, men det har ikke været muligt at finde hans fødsel ej heller hans ægteskat med Ane Nielsdatter. Sammen med Ane får de følgende børn: Kirstine f. 1814 Dorthea f. 1816 Ane f. 1821 Maren f. 1824. I år 1832 dør Ane, 52 år gl. I år 1841 er han blevet 65 år gl. og nu gifter han sig for 2 gang, nu med Bodil Marie Pedersdatter som kun er 33 år, de får ingen børn sammen og Peder Pedersen dør i Bregninge i 1847 73 år gl.
PEDERSEN ANE 1780/1832 Gift med Peder Pedersen, Bregninge, kender ikke yderligere om hende.