Navn Født/Død Diverse oplysninger
LARSEN THORVALD 1874/1949 Th. Larsen var Kaptajn i ØK hans forældre var, Staldmester Peter Jørgen Larsen og Oline Kirstine Nielsen.Han blev gift i 1920 i Singapore med, Josepha Marie Poulsen, de fik ingen børn sammen, men Th. Larsen havde været gift før, med en pige fra Siam hvormed han havde 3 børn. Omkring 1924 købte de en villa i Espergærde kaldet (SEPHA) Villaen var ejet af forfatter Martin Andersen Nexø. Th. Larsen havde ved hans pension et Honningkagebageri.
LARSEN JOSEPHINE MARIE 1895/1940 Født Poulsen i København, hendes forældre var, Cigarhandler og Forfatter Hans Martin Valdemar Poulsen og Laurasine Christine Jørgensen, gift med Kaptajn Thorvald Larsen, se ovenfor.
LARSEN LARS FREDE 1930/1988 Frede Larsen var jord-og beton arbejdsmand samt SID formand i Slangerup , herud over var han en meget aktiv politiker og sad således i perioder både i Slangerup byråd og Frederiksborg Amtsråd.Hans forældre var Anders og Marie Larsen, Slagslunde. Han blev gift med Grethe Kristine Olsen, som i mange år var socialrådgiver i Ølstykke kommune også hun var aktiv i det politiske arbejde.
LARSEN GRETHE KRISTINE 1932/1996 Født Olsen, datter af parcellist Martin Olsen og Carla Johanne Christiansen, Uvelse Enghave, gift med Lars Frede Larsen, se ovenfor.
LARSEN ANDERS 1767/1860 Søn af Husmand Lars Rasmussen og Bodil Jeppesdatter,Først Jordløs Husmand og Væver Boede i et tidsrum i den forrige Degnebolig i Herstedøster, senere Tingmand(Stævningsmand), gift med Gårdmandsdatter Pernille Andersdatter fra Glostrup, de fik sammen 3 børn , Anders , Rasmus og Birthe Andersdatter ,han blev 93 år.
LARSEN OLE 1807/1875 Søn af Gårdmand Lars Pedersen (junior) og Anne Pedersdatter, AVEDØREGAARD i Avedøre, gift i 1837 med Kirsten Jensdatter, samme år overtager han NORDGAARD i Brøndbyvester, Gården overdrages en måned før hans død til sønnen Niels Olsen.- Ole og Kirsten får sammen 11 Børn, nemlig:
Hans (dør 1 år efter) - Ane - Hans (bliver Sognefoged i Glostrup) - Karen - Ellen - Peder - Niels - Tvillinger Jens og Agnete ( dør inden dåbsbekræftelsen) - Lars og Jens Peder.
LARSEN KIRSTEN 1818/1890 Født Jensdatter som Datter af Parcellist Jens Olsen og Kirsten Jensdatter i Brøndbyvester, gift med Ole Larsen.
LARSEN HANS PETER 1795/1875 Hans Peter er registreret i diverse folketællinger som ,Fisker, Huusmand, Jordbruger,Avlsbruger,Udbygger i Povelsker og Pederske sogne på Bornholm, han blev gift med Anne Cathrine Jacobsdatter Wibe i Povelsker Kirke d. 17.nov. 1821. Ane og Hans Peter fik 7 Børn sammen, nemlig: Karen Kirstine f.1822, Anne Cathrine f. 1825,Tvillingerne Gundhild Marie og Martha Dorthea f. 1831, Mine Margrethe f. 1833 og Jacob Peter f. 1837.
LARSEN ANNE CATHRINE 1793/1884 Fødenavn Jacobsdatter Wibe, Povelsker Sogn Bornholm,som datter af Gaardmand Jacob Rasmussen Wibe fra Wibegaard,Gåren har været i slægtens eje gennem 300 år. Gift med Hans Peter Larsen.
LARSEN PEDER 1739/1793 Søn af Gaardmand og Landssoldat Lars Pedersen og Mette Larsdatter AVEDØREGAARD , han får Skøde på Gården i 1767 og bliver gift i Brøndbyvester kirke i 1769, efter hans død i 1793 fører Abelone Jensdatter Gården videre til hendes død i 1806. Ved Peder Larsens død er noteret, at han var medhjælper i menigheden og at han døde af Forstoppelse og at hans Enke havde 8 uopdragne Børn, nemlig: Mette f. 1770, Esther f. 1772, Lars f. 1774, Jens f. 1777, Ellen f. 1779, Søren f.1784, Hans f. 1787, Margrethe f. 1792.
LARSEN ABELONE 1750/1806 Datter af Jens Larsen og Ellen Sørensdatter Tavlegaard i Brøndbyvester, gift med Peder Larsen Avedøregaard.
LARSEN NIELS 1760/1830 Født i Glostrup som søn af Gårdmand i Avedøre (Studshøj) Lars Hansen og Maren Nielsdatter, han bliver gift i Glostrup kirke år 1790 med Margrethe Nielsdatter samme år overtager han Gården i Avedøre efter sin far. I år 1810 sælger han Gården til Niels Jørgensen som havde været Tjenestekarl gennem 14 år. Herefter går de begge på aftægt og i år 1816 gifter Gårdens nye ejer Niels Jørgensen sig med deres eneste datter Margrethe, han var 40 år og hun kun 23.
LARSEN MARGRETHE 1761/1842 Fødenavn Nielsdatter som datter af Gårdmand Niels Nielsen i Glostrup,moderen ikke nævnt,gift med Niels Larsen,dør som 81 årig i Glostrup,hvor hun stadig boede Undertag hos hendes datter og svigersøn.