Navn

Født/Død

Diverse oplysninger

HANSEN OLE

1793/1846

Husmand Kettinge,Bloustrød,gift d. 31/7-1824 i Bloustrød kirke, med Enke Kirsten Larsdatter af Tokkekøbhus; naturlige kopper; var vaccineret.Død d.28/2-1846,Parcellist af Tokkekøbhus.

HANSEN KIRSTEN

1791/1849

Født Larsdatter gift d.31/7-1824 i Bloustrød, med Husmand Ole Hansen, datter af Husmand Lars Giermandsen.Død d. 14/5-1849, enke efter Parcellist Ole Hansen i Tokkekøbhus.

HAVN KIRSTEN EMILIE

1889/1991

Født Raagaard som datter af Købmand Jan Petersen Raagaard i Glostrup, gift med Malermester i Glostrup, Valdemar Havn.

HAVN VALDEMAR

1885/1920

Malermester i Glostrup, gift med Kirsten Emilie Raagaard, se ovenfor.

HANSEN POUL

1768/1838

Poul Hansen er benævnt som Gaardmand, Bonde ,Foged-Sognefoged- Landsværnsmand i Wallerød ved Hørsholm ( Landsværnsmand er ifg. de gamle ordbøger, En person som skal sørge for at værne om et område mod overgreb udefra) altså en gammel udgave af en landbetjent. Han bliver gift første gang i 1792 i Hørsholm med Kirsten Hansdatter, efter Kongl. allernådigste tilladelse. De får 4 børn sammen, nemlig: Niels f.1793 - Inger f. 1794 - Ole f. 1797 og Christen f. 1801. Kirsten dør d. 19 april 1805 kun 31 år gl. Samme år d. 25.oktober gifter han sig igen, nu med Maren Jørgensdatter, som kun er 17 år. Poul og Maren får sammen 7 børn, nemlig: Jørgen f. 1808 (dør som spæd) - Jørgen f. 1809 - Kirsten f. 1812 - Ane Margrethe f. 1814 - Johanne Sophie f. 1816 - Marie Christine f. 1821 og Inger Lisbeth f. 1825.

HANSEN KIRSTEN

1771/1805

Født Hansdatter, gift med Sognefoged Poul Hansen i Wallerød.

HANSEN MAREN

1788/1845

Født Jørgensdatter, gift med Sognefoged Poul Hansen i Wallerød .Ved hendes begravelse d. 11.april 1845 er følgende noteret i Kirkebogen. DØD VED FALDET AF VOGNEN MED ET PAR LØBSKE HESTE, 58 år gl.

HANSEN JØRGEN

1764/1790

Født i Sandberg Birkerød sogn som søn af Gårdmand Hans Andersen og Bodil Nielsdatter i år 1787 bliver han gidt med Kirsten Pedersdatter i Birkerød Kirke, han beskrives som Bonde og Gårdbeboer, Kirsten og Jørgen får 2. børn - Maren f. 1788 og Anne f. 1790 samme sted. Jørgen dør også i 1790, 25 år gl. og 4. måneder efter gifter Kirsten sig igen, nu med Ole Hansen som var søn af Hans Christensen og Karen Henrichsen også fra Birkerød. Ole og Kirsten får 7. børn, nemlig, Jørgen f. 1792, Inger f. 1794, Karen f. 1796, Anders f. 1801, Peder f. 1804, Elisabeth f. 1809 og Hans f. 1815. I folketællingerne 1834/1840 er Ole Hansen også Gårdmand, som han sikkert har giftet sig til og de har op til 7. Tjenestefolk, altså en velstående familie. Inden 1834 er Gården overdraget til sønnen Jørgen Olsen og Ole og Kirsten er noteret som Aftægtsfolk, Ole dør i Birkerød i 1842, 78 år gl.

HANSEN KIRSTEN

1770/1847

Fødenavn Pedersdatter som datter af Peder Olsen og Inger Olsdatter i Sandberg Birkerød sogn, gift med Jørgen Hansen og Ole Hansen. Kirsten dør i 1847 af Alderdom 77 år gl.

HANSEN PEDER

1747/1789

Født i Auderød Karlebo sogn, som søn af Hans Pedersen og Kirstine Pedersdatter, han bliver gift i Blovstrød med Johanne Johansdatter i 1766, hun var enke efter Andreas Olsen som hun var blevet gift med samme sted i 1763 , de fik et barn Ole Andreasen i 1764, men i år 1766 døde Andreas Olsen. Johanne og Peter fik 6 børn sammen, nemlig: Ane f.1767 Hans f.1769 Maren f. 1772 Karen f. 1774 Anna Margrethe f. 1777 og Christine f. 1781. Peder Hansen benævnes som Bonde og Gaardmand på Hvedehauge Gaard i Blovstrød.

HANSEN JOHANNE

1742/1799

Født som Johansdatter i Karlebo som datter af Afgangne Johan Borchmann, moderen er ikke nævnt eller fundet, gift med Andreas Olsen 1763 og Peder Hansen i 1766.

HANSEN JENS

1754/1826

Født i Stimestrup i Blovsterød sogn som søn af Hans Hansen, moderen ikke nævnt eller fundet. Han er benævnt som Bonde/Huusmand med Jordlod og Skrædder. Han bliver gift med Johanne Sørensdatter fra Karlebo i Blovstrød Kirke i år 1775, ved hans død er han noteret i Blovstrød Kirkebog som fhv. Skræder , Aftægtsmand og Indsidder hos Gaardmand Johan Frederiksen af Blovstrød samt FATTIGLEM. Johanne og Jens får ialt 8 børn, nemlig:
Peder f. 1776, Søren f. 1778, Bodil f. 1780 (dør samme år), Bodil f. 1781, Hans f. 1782, Ane f. 1784, Niels f. 1789, Frederik f. 1793.

HANSEN JOHANNE

1752/1824

Født som Sørensdatter i Karlebo sogn som datter af Søren Hansen og Kirsten Larsen fra Bredelt,gift med Husmand og Skræder Jens Hansen,død i Blovstrød to år før hendes mand som Indsidder og Fattiglem Jens Hansen (Skræder) Hustru af Blovstrød.